Biura geodezyjne oferują swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług związanych z nieruchomościami. Kiedy konieczne jest udanie się do geodety?

Geodetą nazywa się specjalistę, który zajmuje się przygotowywaniem dokumentów geodezyjnych oraz wykonywaniem pomiarów geodezyjnych na zamówienie swoich klientów. Dokładny zakres usług geodezyjnych wyjaśnia biuro geodety Geodezja i Nieruchomości WARDĘGA: https://wardega.pl/geodezja/.

Budowa domu lub innego obiektu

Wizyta w biurze geodety będzie przede wszystkim konieczna wtedy, gdy planuje się wybudowanie domu jednorodzinnego albo innego obiektu, który potrzebuje zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na budowę.

Przy budowie domu konieczne jest skorzystanie z usług geodezyjnych na kilku etapach jego realizacji. Przede wszystkim trzeba uzyskać mapę do celów projektowych, która przedkładana jest z inną dokumentacją w urzędzie podczas zgłaszania budowy lub ubiegania się o pozwolenie. Następnie geodeta zajmuje i również wytyczaniem budynku oraz przeprowadza odbiory geodezyjne po zakończeniu robót.

Kompleksową obsługę w tym zakresie w Wieliczce oraz w okolicach zapewnia biuro https://wardega.pl/geodezja/.

Podziały nieruchomości

Następną usługą oferowaną przez biura geodezyjne jest podział nieruchomości. Prowadzony jest on wtedy, gdy właściciel nieruchomości, na przykład działki, pragnie podzielić ją na kilka części.

Przeprowadzenie podziału nieruchomości możliwe jest w wielu sytuacjach, na przykład wtedy, gdy właściciel nieruchomości chce sprzedać jej część, przekazać ją jako darowizna albo działkę w spadku otrzymało kilku właścicieli, dlatego też chcą oni podzielić ją fizycznie, aby każdy posiadał określoną część zgodnie z przypadającym udziałem.

Geodeta może wtedy przeprowadzić podział nieruchomości, przeprowadzając odpowiednie pomiary i wykonując dokumentację potrzebną do dalszych czynności związanych z podziałem.

Wyznaczenie działki

Zdarza się, że po zakupieniu działki lub też wtedy, gdy było się jej właścicielem od dawna, nie zna się jej dokładnych granic. Wtedy również może pomóc geodeta, na przykład jak https://wardega.pl/geodezja/.

Procedura wyznaczania granic działki polega wtedy na dokładnym określeniu jej położenia w terenie zgodnie z informacjami zawartymi na mapach geodezyjnych. Geodeta wykorzystuje wtedy odpowiednie oznaczenia w postaci słupków, palików, co pozwala następnie na określenie dokładnego przebiegu granic działki.

Wyznaczenie działki może być też usługą pomocną wtedy, gdy pojawiają się spory dotyczące przebiegu granicy pomiędzy sąsiadami.

Wykonanie przyłączy mediów

Warto pamiętać również o tym, że skorzystanie z usług geodezyjnych będzie niezbędne wtedy, gdy planuje się wykonanie przyłączy mediów, na przykład podłączenia wody, gazu czy kanalizacji. W takiej sytuacji geodeta musi przygotować odpowiednią mapkę wraz z przebiegiem przyłącza i podłączenia.

Więcej informacji dotyczących usług geodezyjnych dostępnych dla klientów można znaleźć na stronie internetowej biura geodety Geodezja i Nieruchomości WARDĘGA: https://wardega.pl/geodezja/.

Komentarze

Dodaj komentarz