Elektronika, która jest stara, zużyta i niesprawna, powinna być odpowiednio utylizowana. Jak należy z nią postępować?

Tematykę przybliża firma Geomar, która zajmuje się odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od swoich klientów.

Dlaczego nie powinno się wyrzucać sprzętu elektronicznego do zwykłego kosza?

Sprzęty elektroniczne używane są obecnie praktycznie przez każdego. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że zawierają one wiele niebezpiecznych materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane.

Właśnie dlatego należy pamiętać o tym, że nie należy wyrzucać elektroniki do śmieci. Jakie mogą być skutki nieprawidłowej utylizacji sprzętu elektronicznego?

Wiele urządzeń elektronicznych zawiera niebezpieczne pierwiastki, takie jak ołów, rtęć, kadm, które mogą zanieczyścić środowisko na wiele lat. Substancje te mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także są one niebezpieczne dla roślin.

Warto też wskazać, że elektronika zawiera cenne materiały, takie jak złoto, srebro, miedź i inne metale, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Kiedy elektronika trafia do kosza, odzyskanie tych wartościowych materiałów nie jest możliwe.

Należy również podkreślić, że w Polsce wyrzucanie elektroniki do zwykłych śmieci jest nielegalne ze względu na zawarte w nich niebezpieczne materiały. Naruszenie tych przepisów może skutkować nałożeniem mandatów.

Jak wyrzucić urządzenia elektroniczne?

Aby prawidłowo pozbyć się urządzeń elektronicznych, najlepiej oddać je do wyznaczonego zakładu lub skorzystać z programu recyklingu elektrośmieci, na przykład prowadzonego w trakcie lokalnych pikników poświęconych ekologii.

Warto wobec tego sprawdzić, czy okolicy są jakieś lokalne firmy, które przyjmują odpady elektroniczne, albo prowadzone są zbiórki, podczas których można oddać takie odpady. Takie usługi świadczy między innymi firma Geomar.

Wielu producentów i sprzedawców sprzętu elektronicznego odbiera także urządzenia elektroniczne oraz odbiera stary sprzęt elektroniczny.

W wielu miastach i gminach znajdują się także punkty zbiórki e-odpadów, na przykład można oddać je do PSZOK-u bez żadnych dodatkowych kosztów. Takie odpady mogą być też odbierane sprzed posesji w konkretnych dniach.

Warto pamiętać o tym, aby przed pozbyciem się urządzeń elektronicznych usunąć wszelkie znajdujące się na ich dyskach dane osobowe. W tym celu można użyć specjalnego oprogramowania lub można zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Niektóre firmy prowadzące odbiór odpadów oferują też usługi usuwania danych.

Więcej informacji dotyczących prawidłowej utylizacji elektroniki można uzyskać na stronie firmy Geomar pod adresem https://geomar.net.pl/.

Komentarze

Dodaj komentarz