Produkcja dużych, zamkniętych elementów plastikowych wymaga odpowiedniego wyposażenia. W tym celu stosuje się maszyny do rotomoldingu.

Tworzywa sztuczne dają szerokie możliwości w produkcji różnych elementów o szerokim zastosowaniu. Do tego celu stosuje się różne technologie, na przykład formowanie wtryskowe. Innym sposobem jest rotomolding, czyli formowanie rotacyjne. To jedna z tych metod, która pozwala na wytworzenie elementów, jakich nie można przygotować z użyciem innych technik. 

Czym jest rotomolding?

Formowanie rotacyjne, czyli rotomolding, jest rodzajem formowania plastiku, podczas którego granulat z tworzywa sztucznego poddawany jest roztopieniu i następnie rozprowadzany jest w zamkniętej, obracającej się formie. 

Tego typu technologia pozwala na wyprodukowanie nawet dużych elementów, które są zamknięte i puste w środku, na przykład zbiorników czy obudów z tworzywa sztucznego.

Z technologii tego typu można skorzystać również w Polsce. Działające w kraju firmy dysponują nowoczesnym zapleczem pozwalającym na wykonanie elementów o sporych gabarytach.

Rotomolding – krok po kroku

Aby wykonać elementy z użyciem tej techniki konieczne jest przejście kilku kroków.

1. Przygotowanie formy – na początku konieczne jest wykonanie formy elementu, który ma zostać wykonany techniką rotomoldingu. Forma ta może składać się z dwóch lub większej liczby elementów.

2. Zasypanie formy tworzywem sztucznym – w kolejnym kroku do wnętrza formy wsypuje się granulat albo proszek z tworzywa sztucznego.

3. Umieszczenie formy w piecu – forma z tworzywem jest umieszczana w piecu, w którym podgrzewana jest ona do temperatury 200 stopni Celsjusza. Następuje stopienie tworzywa sztucznego w formie – przechodzi ono w stan płynny.

4.  Obracanie formy – po wyjęciu formy z roztopionym tworzywem jest ono obracane względem dwóch osi. Wtedy znajdujące się w środku formy tworzywo równomiernie pokrywa wszystkie jej ścianki.

5. Schłodzenie i otwarcie formy – na końcu forma jest schładzana, co powoduje ustalenie się tworzywa sztucznego, a następnie z formy wyjmuje się gotowy element.

Inna technika rotomoldingu polega na zalewaniu gotowej formy z użyciem płynnego tworzywa sztucznego, dlatego nie ma wtedy konieczności podgrzewania jej w piecu.

Jakie produkty wytwarza się przez formowanie rotacyjne?

Technika jak rotomolding ma bardzo szerokie zastosowanie, dlatego też z produktami, jakie powstają w jej wyniku, można spotkać się każdego dnia. 

Przykładowe elementy powstające przez formowanie rotacyjne:

  • zbiorniki
  • kajaki
  • łódki
  • zjeżdżalnie
  • dachy pojazdów
  • konsole
  • nadkola
  • obudowy
  • elementy dekoracyjne

Zalety i wady rotomoldingu

Technika rotacyjna ma wiele zalet, jednak w porównaniu do innych metod produkcji elementów z tworzyw sztucznych ma również pewne minusy.

Główną zaletą jest możliwość produkowania elementów o dużych wymiarach i specyficznych kształtach, na przykład zamkniętych, które byłyby niemożliwe do wykonania formowaniem wtryskowym. Także plusem jest relatywnie niski koszt formy, dlatego cała technika produkcji przez rotomolding również nie pociąga za sobą sporych kosztów. Ponadto plusem jest wysoka jakość elementów – podczas produkcji nie są one narażone na wysokie ciśnienie, więc nie powstają w nich naprężenia, które mogą wpłynąć na trwałość gotowych elementów.

Głównym minusem rotomoldingu jest czasochłonność całego procesu. Elementy wykonuje się po kolei, chyba że stosuje się większą liczbę form. Każda z nich musi być osobno napełniona tworzywem, a potem poddana rotowaniu.

Komentarze

Dodaj komentarz